Te Ara Whanui

Hātepe Rangahautanga

He pitopito korero noa iho ra enei e whakamarama ana i nga hekenga a-uri o taku tamahine. Na runga i te karanga o toku hoa, te kaiwhakahaere o tenei tu kaupapa, ka kaha maua ki te whaiwhai haere i nga kura Maori o Poneke nei, kia tu ai he korero, he parongo i roto i te reo Maori.