The Siva Tau

The Siva Tau is the haka or traditional war dance done before battle in ancient times.

Today Manu Samoa perform the challenge before a rugby test match. Before the 1991 World Cup the Manu Siva Tau was written.

Here are the words:

Samoan

Le Manu Samoa e ua malo ona fai o le faiva,le manu samoa e ia malu ona fai o le faiva

Le Manu Samoa lenei ua ou sau

Leai se isi Manu oi le atu laulau

Ua ou sau nei ma le mea atoa

O lou malosi ua atoatoa

Ia e faatafa ma e soso ese

Leaga o lenei manu e uiga ese

Le Manu Samoa

Le Manu Samoa

Le Manu Samoa e o mai I Samoa Le Manu!

 

English

The Manu Samoa, may you succeed in your mission

The Manu Samoa, here I come

There is no other Manu (team) anywhere

Here I come completely prepared

My strength is at its peak

Make way and move aside

Because this Manu is unique

The Manu Samoa

The Manu Samoa

The Manu Samoa reigns from Samoa