Waiata of Whangarei

Whanga-a-Rei (F-AM-C-D7)
Uia mai te pātai
Ki ahau e
Kei hea tō tūrangawaewae?
Ka kī atu ahau ki a koe
Whakarongomai
Te Tauwhanga
Ā Reipae
Mō āna
Tūngāne
Mō Kanapu-I-Te-Rangi
Me Kairangatira
Tōku kāinga
Tōku ūkaipō
Whanga-ā-rei
Whanga-ā-Rei
Tōku †ūrangawaewae