References and acknowledgements

Our kaumatua who told us stories

 • Whaea Aggie
 • Matua Haki
 • Matua Sid
 • Whaea Hera
 • Whaea Myrene
 • Clarence Nisbet

Places where the stories come from

 • Waiomio
 • Tuna town
 • Lake Kaiwai
 • Affco
 • Taumata-o-nga-kuku
 • Moerewa street

Websites we found information from

 • Google images
 • Affco
 • Living heritage

Books with information

 • Tuna paea
 • Waiomio Caves