Te Whanga o Hongoeka.

He Mihi

'Tāngata akona ki te kāinga, tūngia ki te marae, tau ana.'

He mihi tēnei ki ngā ākonga katoa i rangahaua tēnei kaupapa kōrero, otirā ki ō rātou whānau me te kōmiti marae o Hongoeka e whakaae mai nei kia whakaputaina ngā mahi me ngā whakaahua o ngā ākonga ki runga i tēnei paetukutuku mō ā tātou tamariki mokopuna, ngā whānau, me ngā uri whakaheke a ngā rā e heke mai mai nei. Te ātaahua hoki!

Kei te tīma o Tikanga Tuku Iho Living Heritage i akiaki mai nei i a mātou, ka mau te wehi!

Ngā rauemi āwhina

Pukapuka/tuhinga

Te Whakatūwheratanga o Te Heke-mai-raro (1997). Nā Hongoeka Marae Inc te mana pupuri.

Te Marautanga o Aotearoa (2008) I whakaputaina e Te Pou Taki Kōrero Whāiti mā Te Tāhuhu o te Mātauranga.

Grace P.D. Private Study of One Marae (2005). Te Wānanga o Raukawa assignment for Iwi and Hapū. Studies.

Paetukutuku

Ngāti Toa Rangatira http://ngatitoa.maori.nz/runanga/

Living Heritage Tikanga Tuku Iho http://livingheritage.org.nz/

Te Rauparaha: Te Kete Ipurangi http://www.tki.org.nz/r/maori/te_rauparaha/index_e.php

Te Puni Kōkiri: Map http://www.tkm.govt.nz/rohe/ngati_toa.jpg

wickED http://www.tki.org.nz/r/wick_ed/say/wharenui.php

Māori.org.nz http://www.maori.org.nz/