Te Whanga o Hongoeka.

Te Rangahau

'Kaua mā te waewae tutuki e hokia, engari mā te upoko pakaru'.

Kei te rangahau mātou i ngā āhuatanga e pā ana ki tō mātou marae.
Mai i te taha mauī ki te taha matau - Ko Maraea, rātou ko Kaelen, ko Taine.

.

.

.

.

Te huarahi

Ko te huarahi i whāia e mātou ko te akoranga pakirehua.

I te tuatahi i pātaihia ngā ākonga e te kaiako ki ngā pātai e whai pānga ana kia tīmata ake rātou ki te ōhia manomano. Ka tuhia ō rātou whakaaro ki te papa tuhituhi. Ka tuhia hoki ngā pātai ki ā rātou pukapuka hei kaupapa rangahau i ā rātou i te kāinga. Ko te tikanga kia uiuia ō rātou mātua, kaumātua, ā wai rānei, ā, kia pānuihia ngā pukapuka, ngā tuhinga, te ipurangi rānei e pā ki te hītori me ngā āhuataga o tō mātou marae. I arotakengia rātou e te kaiako mō ngā whakaakoranga ō-mua kua mōhio kētia e rātou. Anō rā, I arotake te kaiako i a ia anō mō te pai, te kore pai rānei o ngā akoranga.

E whai ake nei ētehi o ngā pātai i pātaihia e te kaiako:

  • Nō hea a Ngāti Toa?
  • Nā wai te marae i whakatū?
  • I pēhea hoki i whakatū ai?
  • He aha ngā tūmomo hui, mahi hoki ka tū i runga i te marae?
  • He aha ō koutou mōhiotanga ki ngā tikanga me te hītori o tēnei marae?

Te Whakamāoritanga

Kei te ako tonu ngā ākonga katoa i te reo Māori. Nō reira, nā te iti o te reo Māori tā te nuinga o ngā ākonga, ka āwhinatia rātou e te kaiako ki te whakamāori i te nuinga o ā rātou kōrero.

Ko tēnei paetukutuku te hua o ā rātou rangahau.