Te Whanga o Hongoeka.

Hononga ki te Marautanga

Tikanga ā-Iwi

Ko ētehi o ngā whenu

  • Te whakaritenga pāpori me te ahurea
  • Te ao hurihuri

He aha te Tikanga ā-Iwi?

I puta ake te wairua o te tikanga ā-iwi i roto i ngā kupu a Te Whatahoro, arā, ko te āta titiro ki ngā āhuatanga huhua o te tangata e mārama ai te ākonga ki tōna ao. Ka tirohia ngā mahi a te tangata hei whakatutuki i ōna matea kikokiko, matea pāpori, matea ngākau, matea wairua hoki.

Ka pēnei ai te ākonga mā te whakawhanake mōhiotanga, māramatanga hoki e pā ana ki te hapori tangata.

Ka tirohia te:

  • koha o te tikanga ā-iwi me ngā taonga tuku iho ki te tuakiri, me te āhuatanga me ngā tukunga iho o te pāhekoheko tikanga ā-iwi;
  • pāhekoheko o te tangata me te wāhi tae atu ki te taiao, me ngā āhuatanga e mārama ai, e whakamārama ai hoki ia i te wāhi me te taiao;
  • hononga i waenga i ngā tāngata me ngā mea heipū, mā te haere o te wā, me ngā whakamārama o aua whanaungatanga.

Ko ngā putanga ako

Ko te tikanga o te rangahau nei kia whakawhanakehia te mōhiotanga me te mātamatanga o ngā ākonga ki ngā tini āhuatanga o tō rātou ake marae.

E whai ake nei ko ngā putanga ako e hono ana ki Te Marautanga o Aotearoa

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea

I roto i te whenu o Te Whakaritenga Papori me te Ahurea ka whakawhanake mohiotanga te akonga ki:
• nga take me nga huarahi e whakarite ai te tangata i a ia ano ki te whakatutuki i ona matea;
• te hononga o te ahurea ki te tuakiri o te tangata me nga putanga iho o te pahekohekotanga ahurea.

Te Ao Hurihuri

I roto i te whenu o Te Ao Hurihuri ka whakawhanake mohiotanga te akonga ki:
• nga panga i waenga i te tangata me nga tuahua o mua, nga whakapono me nga whakaawenga i waihangatia ai te porihanga;
• nga whakamaoritanga o aua panga i te huringa o te wa.

He hononga hoki ētehi o ngā mahi a ngā ākonga ki te wāhanga ako o Ngā Toi me Te Reo Māori i raro i Te Marautanga o Aotearoa.